KLUB TURYSTYKI KAJAKOWEJ „ARKA V”

Oddział PTTK przy Klubie IWSZ w Bydgoszczy ow.pttk.byd@gmail.com

SIEDZIBA KLUBU

ul.Sułkowskiego 52a
85 - 915 Bydgoszcz
tel: 52 378 2342
e-mail:arkav@poczta.fmPRZYSTAŃ KAJAKOWA

ul. Witebska 4

jeżeli są jakieś pytania lub sugestie dotyczące strony proszę o kontakt:paradowskip@wp.pl