Dokumenty do pobrania

L.P.
Dokument
1
Deklaracja członkowska            
2
Zgłoszenie na spływ - Drwęca 2019            
3
oświadczenie o umiejętności pływania i stanie zdrowia            
4
oświadczenie o odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią            
5
druk sprawozdania z przeprowadzonej imprezy            
6
Historia klubu