Zarząd klubu "ARKA V"

Lech Boczkowski- Przewodniczący Zarządu507 936 792elbe1@op.pl
Marek Lubiszewski- Wiceprzewodniczący ds. turystyki (i gospodarz przystani)601 835 455
Maciej Juhnke- Wiceprzewodniczący ds. organizacji sportu602 408 996insi@poczta.onet.pl
Adam Nawrotek- Sekretarz698 656 528
Alicja Kodzik- Skarbnik

Komisja rewizyjna klubu "ARKA V"

  • Piotr Paradowski - przewodniczący
  • Małgorzata Lubiszewska - członek
  • Zbigniew Paraszczuk - członek